MATEMATİK GÜÇLÜĞÜ DİSKALKULİ (DYSCALCULİ)

MATEMATİK GÜÇLÜĞÜ DİSKALKULİ (DYSCALCULİ) Kişinin sayılarını anlama ve matematik öğrenme yeteneğini etkiler Bu çeşit öğrenme bozukluğu olan kişilerde; matematik sembolleri anlamada zayıflık, sayıları organize etme ve hafızada tutmada sorunlar, zamanı söylemede zorluk veya saymada zorluk yaşayabilirler. Belirti ve Bulgular Miktar, sıra numarası, pozitif ve negatif değerler konuları hakkında zorluk yaşadıkları görülür Yazılı problemleri anlama ve […]

OKUMA GÜÇLÜĞÜ DİSLEKSİ

Disleksi nedir? Disleksi Belirtileri Nelerdir Dislekside Terapi/Müdahale Yöntemleri Dislekside Öğretmene Öneriler Özel öğrenme güçlüğü olan çocukların ailelere öneriler     Disleksi; Disleksi beyinde biyolojik temelli okumayı etkileyen bir çeşit özgül öğrenme bozukluğudur.  Zekâları ortalamadır ya da ortalamanın üstündedir fakat öğrenme güçlüğü nedeniyle okurken özellikle kelime seviyesinde potansiyellerinin altında bir performans ile beklenmedik bir fark oluşur. […]

ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ

ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ                                                                                    Özgül Öğrenme Güçlüğü Deyince Ne anlıyoruz? Öğrenme Güçlüğü Deyince Ne anlıyoruz? Milli eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Hizmet yönetmeliğinde Özel Öğrenme Güçlüğünün Tanımı Nasıldır? Okul Öncesi Dönemde Öğrenme Güçlüğü İşaretleri? Okul Çağında Özgül Öğrenme Güçlüğü İşaretleri? Yüksek Okul Öğrencileri ve Yetişkinlerde Özgül Öğrenme Güçlüğü Belirtileri Nelerdir? Özel/Özgül Öğrenme Güçlüğünün Türleri Nelerdir? Özel/Öğrenme […]

Dikkat Eksikliği Hiperaktivite

DEHB çoğunlukla genetik faktörlerin yanı sıra gebelik, doğum ve doğum sonrası bebeği etkileyebilecek bir takım nedenlere bağlı olarak oluşan nöropsikiyatrik bir bozukluktur.DEHB kişinin yaşına, içinde bulunduğu sosyal çevresine ve yaşadığı döneme bağlı olarak okulda, aile içinde, arkadaşlık ilişkileri, iş ve toplumsal yaşam gibi alanlarda bir takım zorluklar yaratır.