DİSLEKSİ

Disleksi beyinde biyolojik temelli okumayı etkileyen bir çeşit özgül öğrenme bozukluğudur. Zekâları ortalamadır ya da ortalamanın üstündedir fakat …

DİSGRAFİ

Özel öğrenme güçlüğü olan bir kişi okunaksız el yazısı, kötü yazım ve yazmada zorluk yanı sıra düşünme ve aynı zamanda kompozisyon yazma da dâhil olmak üzere sorunları olabilir.

DİSKALKULİ

Bu çeşit öğrenme bozukluğu olan kişilerde; matematik sembolleri anlamada zayıflık, sayıları hafızada tutma organize etme, zamanı söylemede zorluk veya saymada zorluk yaşayabilirler.