[su_accordion class=”su-spoiler-title”] [su_spoiler title=”Öğrenme güçlüğünün nedeni nedir?” open=”no” style=”default” icon=”plus” anchor=”” class=””] Sebepleri arasında organik faktörler ile kalıtım önemli nedenlerden kabul edilir. [/su_spoiler] [/su_accordion] [su_accordion class=”su-spoiler-title”] [su_spoiler title=”Özgül Öğrenme Güçlüğü Yaşayan Çocuklar Kendilerini Nasıl Hissederler?” open=”no” style=”default” icon=”plus” anchor=”” class=””] Özgül öğrenme gülüğü yaşayan çocuklar kendilerine olan inancı yitirebilirler. Başarılı olmak için daha fazla çalışmak yerine başarılarını şans, arkadaş ve öğretmen yardımına bağlayabilirler. [/su_spoiler] [/su_accordion] [su_accordion class=”su-spoiler-title”] [su_spoiler title=”Öğrenme güçlüğünün sıklığı nedir?” open=”no” style=”default” icon=”plus” anchor=”” class=””] Popülasyonun %5 ile %20’si arası olduğu tahmin edilmektedir. [/su_spoiler] [/su_accordion] [su_accordion class=”su-spoiler-title”] [su_spoiler title=”Öğrenme güçlüğünün en genel formu nedir?” open=”no” style=”default” icon=”plus” anchor=”” class=””] Okuma güçlüğüdür(dislkesi). [/su_spoiler] [/su_accordion] [su_accordion class=”su-spoiler-title”] [su_spoiler title=”Öğrenme güçlüğü olan öğrenemez anlamına mı geliyor?” open=”no” style=”default” icon=”plus” anchor=”” class=””] Kesinlikle hayır! Öğrenme güçlüğü olan kişiler zekidir ve ödül bile kazanabilirler. Fakat beyinleri farklı şekillerde çalıştığı için en iyi öğrendikleri yol ile düşünmeye ihtiyaçları vardır. Sıkça normal olan yani öğrenme güçlüğü olmayan çocuklardan farklı olarak bazı öğrenme metotlarında çok güçlüdürler. Öğrenme güçlüğü olan kişilerde önemli olan hangi öğrenme metodu zor gelmekte iken hangi öğrenme metodu ise çok iyi geldiğini ortaya çıkarmaktır [/su_spoiler] [/su_accordion] [su_accordion class=”su-spoiler-title”] [su_spoiler title=”Öğrenme güçlüğüm ortadan kalkacak mı?” open=”no” style=”default” icon=”plus” anchor=”” class=””] Öğrenme güçlüğü ortadan kaybolmaz. Bir yetişkin olarak beyin hala farklı çalışacak fakat uygun eğitim ile güçlüklerin üzerinden gelecek birçok yeni beceri öğrenebilirsiniz. Bu güçlük sizde olmasına rağmen çok başarılı olacağınız iş kariyeriniz de olabilir. [/su_spoiler] [/su_accordion] [su_accordion class=”su-spoiler-title”] [su_spoiler title=”Öğrenme güçlüğü olan öğrencilerin % kaçında dikkat eksikliği ve hiperaktivite eşlik eder?” open=”no” style=”default” icon=”plus” anchor=”” class=””] Öğrenme güçlüğü olan öğrencilerin %51’i dikkat bozukluğu ve hiperaktivite tanısı almıştır. Bu öğrencilerde dikkat bozukluğu ve hiperaktivite birlikte görülebileceği gibi sadece dikkat bozukluğu da görülebilir. [/su_spoiler] [/su_accordion] [su_accordion class=”su-spoiler-title”] [su_spoiler title=”Öğrenme güçlüğü olan öğrencilerde kullanılan etkili öğretim yöntemleri nelerdir?” open=”no” style=”default” icon=”plus” anchor=”” class=””]

1)Doğrudan öğretim yöntemi; Konuları küçük basamaklarla sunmayı, öğrencilerin sunumlarından ne kadar yararlandıklarını belirlemek amacıyla sıklıkla yapılan kontrolleri içeren, öğretme sorumluluğunun öğretmende başlayıp, öğrenciye aktarıldığı aşamalı bir yöntemdir (Rosenshine, 1986).

 • Konu anlatım yöntemiyle sunulur.
 • Öğretmen anlatırken model olur, sorular sorar.
 • Daha sonra öğrenciden rehber altında uygulama istenir.
 • Son basamakta ise bağımsız uygulamalara yer verilir.

2)Bilişsel strateji Öğretimi; Bir beceriyi gerçekleştirmede yetkin olan öğrenenler bir problemi çözmek için sistematik yollar izlerler. Bu yollara strateji denir.

 • Bu yöntemin öğretimsel öğeleri;
 • Destekleyiciler sunma,
 • Strateji basamaklarını hatırlamayı sağlayacak hatırlatıcılar sunma,
 • Etkileşimsel diyaloglara yer verme ve
 • Üst bilişsel bilgiyi geliştirmedir.
 • Öğretimin en önemli kavramı destekleyicilerdir. (işlem kolaylaştırıcılar)
 • Öğretim esnasında uygulanacak strateji adımları belirlenmeli ve hatırlanması için ipuçları sunulmalıdır.

[/su_spoiler] [/su_accordion] [su_accordion class=”su-spoiler-title”] [su_spoiler title=”Özgül Öğrenme güçlüğünde hangi müdahale yöntemleri uygulanmaktadır?” open=”no” style=”default” icon=”plus” anchor=”” class=””] Disleksi, diskalkuli, disgrafide sitede bahsedildiği üzere birçok müdahale yöntemi vardır. Merkezimizde uzman eğiticilerimiz özel gereksinimi olan bireyin ihtiyacına özgü olarak gerekli müdahale yöntemini uygulamaktadır. [/su_spoiler] [/su_accordion] [su_accordion class=”su-spoiler-title”] [su_spoiler title=”Okul öncesi dönemde çocuğuma öğrenme güçlüğü nedeniyle ilgili hangi destekler sağlayabilirim?” open=”no” style=”default” icon=”plus” anchor=”” class=””]

Okumaya hazırlık alanlarını desteklemek amacıyla; görsel-işitsel algı, el-göz koordinasyonu, ince motor beceriler, dil becerileri, yönsel motor koordinasyon desteklenmelidir. Örnek olarak; Görsel eşleme, sınıflama, ayırt etme, sesletim ve ses birimsel farkındalık çalışmaları, öykü okuma, öykü sıralama, tekerleme öğretme, minimum/maksimum zıt çiftler verilebilir. Yazmaya hazırlık alanlarını desteklemek amacıyla; öğrencilere küçük motor becerilerle, el-göz koordinasyon alanımda beceriler kazandırılması gerekir. Örnek olarak; Çizgi çalışmaları, kaleme hâkimiyet, taşırmadan boyama verilebilir

[/su_spoiler] [/su_accordion] [su_accordion class=”su-spoiler-title”] [su_spoiler title=”Okul döneminde çocuğuma özgül öğrenme güçlüğü ile ilgili nasıl destek sağlayabilirim? ” open=”no” style=”default” icon=”plus” anchor=”” class=””]

Genel eğitim sınıflarında ses temelli cümle yöntemi ile öğretim yapılmaktadır fakat öğrenme güçlüğü yaşayan çocuklarda farklı okuma yazma yöntemleri ile daha iyi sonuç alınabilmektedir. Öğretilen her sesle ilgili kelime ve cümleler yapılmalı ve öğrenilen sesler tekrar edilmelidir. Sesin sembolünü tanıma aşamasında öğrencilere kitaplar ve gazeteler inceletilmelidir.

Okuma Öncesi Bazı Destekler:

 • Okumaya güdüleme
 • Konuyla ilgili anahtar kelimeleri önceden verme
 • Yaşantılarıyla okumaları arasında bağlantı kurma
 • Metni önceden gözden geçirme ve fiziksel yapısını inceleme

Okuma sonrası Bazı Destekler:

 • Zor kelimelerin altını çizilebilir
 • Metinle ilgili sorular sorulabilir
 • Ana fikrini özetlemesini istenebilir
 • Yanlışlarını bulmak için öğrenciyi cesaretlendirilebilir
 • Çıkarım yapmayı gerektiren kısımlara öğrenciyi odaklamak

Matematik Öğretimi

 • En etkili öğretim yöntemi Doğrudan öğretim yöntemidir.
 • Problemi sesli okuma, anlamak için resimler çizme, önemli kelimeleri arama, matematik işlemlerini yapma, ipucu kelimeler oluşturma gibi alanlarda öğretmen önce model olmalıdır.
 • Davranışçı yaklaşımlar kullanılarak; Bağımsız uygulamalarda ipuçlarını geri çekme ve doğru yapılan adımları ödüllendirme yer alır.

[/su_spoiler] [/su_accordion] [su_accordion class=”su-spoiler-title”] [su_spoiler title=”3 yaşındaki çocuğum konuşmayı öğrenmede sorun yaşamakta. Çocuğumda öğrenme güçlüğü olabilir mi?” open=”no” style=”default” icon=”plus” anchor=”” class=””] Dil gelişiminde erken problem yaşayan bazı çocuklar daha sonra öğrenme güçlüğü tanısı alabilmektedir fakat çocukların gelişimi çok farklı şekillerde olduğu için geleceği tahmin etmek gerçekten zordur. Bu durumda çocuğunuzu bir dil konuşma uzmanına danışmanız doğrudur. Böyle durumlarda ilk yapılması gerekenlerden biri çocuğunuzu özellikle kreşe vermek faydalı olacaktır. Merkezimizde de bu konuyla ilgili danışmanlık hizmeti verilmektedir. [/su_spoiler] [/su_accordion] [su_accordion class=”su-spoiler-title”] [su_spoiler title=”Öğrenme güçlüğü ile ilgili faydalı olabilecek yabancı siteler nelerdir?” open=”no” style=”default” icon=”plus” anchor=”” class=””]

The International Dyslexia Association, www.interdys.org
The Massachusetts branch of IDA, www.dyslexia-ma.org
All kinds of Minds,www.allkindsofminds.org
Schwablearning, www.schwablearning.org
Learning disabilities Assocation of America, www.1danat1.org
Learning Disabilities Worldwide, www.1dam.org
Recording fort he Blind and Dyslexic, www.rfbd.org
Lda association of America https://ldaamerica.org/
The International Dyslexia Association, www.interdys.org
The Massachusetts branch of IDA, www.dyslexia-ma.org
All kinds of Minds,www.allkindsofminds.org
Schwablearning, www.schwablearning.org
Learning disabilities Assocation of America, www.1danat1.org
Learning Disabilities Worldwide, www.1dam.org
Recording fort he Blind and Dyslexic, www.rfbd.org
Lda association of America https://ldaamerica.org/

[/su_spoiler] [/su_accordion]