Disleksi nedir?

Disleksi Belirtileri Nelerdir

Dislekside Terapi/Müdahale Yöntemleri

Dislekside Öğretmene Öneriler

Özel öğrenme güçlüğü olan çocukların ailelere öneriler

 


 

Disleksi;

Disleksi beyinde biyolojik temelli okumayı etkileyen bir çeşit özgül öğrenme bozukluğudur.  Zekâları ortalamadır ya da ortalamanın üstündedir fakat öğrenme güçlüğü nedeniyle okurken özellikle kelime seviyesinde potansiyellerinin altında bir performans ile beklenmedik bir fark oluşur. Kelimeyi doğru/akıcı tanımada zorluklar ve heceleme-çözümlemede zayıf yetenek ile karakterizedir.

Tipik Okuyucu/Disleksik Okuyucu Fotoğrafı

Disleksik olmak bir bozukluktur hastalık değildir ve sağaltım ile düzeltilebilir. En iyi eğitim metodu çoklu algısal eğitim kullanılmasıdır.

Her 5 kişiden 1 kişi disleksiktir. Albert Einstein gibi, birçok disleksik başarılı olabilir. Düzgün bir eğitimle beyindeki yolları yeniden inşa edebilirsiniz.

Meşhur Disleksik Kişiler;Henry Ford,Walt Disney,Beethoven,Mozart,J.F.Kenedy

 


 

Disleksi Belirtileri Nelerdir?

 • Bazı disleksikleri yön problemi vardır (sol, sağ karıştırma, sol ayakkabıyı sağa giyme)
 • Bir çok disleksik kafiyeli kelimeleri karıştırır.
 • Hecelemede ciddi zorluklar yaşarlar
 • Düzgün yazmada zorluklar yaşarlar
 • Bazı disleksikler okumada ciddi sorunlar yaşarlar
 • Disleksik kişilerim odaları sıkça dağınıktır
 • Bazı disleksik kişiler sürpriz bir şekilde yapbozda çok iyidirler
 • Bazı disleksiklerde dikkat eksikliği/hiperaktivite eşlik edebilir
 • Bazı disleksik kiişler sanatta çok iyidir
 • Bazı disleksikler fiziksel aktivitelerde çok iyidir

 


 

Dislekside Terapi/Müdahale Yöntemleri

Genel Prensipler

 • Yapılandırılmış ve sıralı eğitimler
 • Yoğunlaştırılmış eğitim
 • Çoklu Algısal Yaklaşımları; Görsel/işitsel/dokunsal yaklaşımları içerir.

Görsel Kavramsal Yöntemi

Öğrenci tüm kelimeyi öğrenir aynı zamanda kelimeyi tanıması ve unutmaması için resimli ipucu verilmesi esasına dayanır.

Ör; Gel(resim ipucu), bel(resim ipucu),del(resim ipucu)

Ses Sembol İlişkisi Öğretim Teknikleri

Anahtar kelimeler

Hikâye/resim ilişkileri

Dil ağız yerleşim ipuçları

Okuma Öğretim Yöntemleri

Okuma öğretim yöntemlerine geçmeden önce okumanın tanımını yapacak olursak; Okuyucuların yazılı metinlerde yer alan kelimeleri uygun ortografik, ses bilgisel, morfolojik bilgi ve becerilerini kullanarak çözümledikleri, ardından çözümlenen kelimeleri var olan sözcük dağarcıkları, önceki bilgi ve deneyimleri ile bağdaştırarak anlamlandırdıkları, sonrasında ise anlamlandırdıkları kelimelerden oluşan cümleleri söz dizimsel özellikleri bağlamında analiz edip verilmek istenen mesaja ulaşabildikleri bir süreçtir.

Yukarıda gözüktüğü gibi okuma karmaşık bir yapıdır. Buna bağlı olarak okuma kuramları ikiye ayrılır

1)Ses bilgisel tek yönlü okuma kuramı; Okuyucuların kelimeleri oluşturan yapı bloklarını çözümleyerek ve çözümledikleri yapıları birleştirerek kelimeleri algıladıkları ve algıladıkları kelimeleri anlamlandırarak okumayı gerçekleştirdikleri belirtilmektedir

2)Çift yönlü okuma kuramı; Çift yönlü okuma kuramına göre okuyucular okuma sırasında sözcük dağarcığına bağlı olan/sözcük dağarcığına bağlı olmayan iki strateji kullanır

Okumanın tanımını ve kuramlarından bahsettikten sonra ülkemizde kullanılan okuma öğretim stratejilerinden bahsedelim birazda;

1)Tümevarım yöntemleri- Sentez Yöntemler

1- Harf (Alfabe, Bireşim) Yöntemi

2- Ses (Fonetik) Yöntemi

3- Hece Yöntemi

2)Tümdengelim Yöntemleri- Analiz Yöntemler

1- Sözcük Yöntemi

2- Cümle Yöntemi- Çözümleme Yöntemi

3- Öykü Yöntemi

3)Karma Yöntemler

 • Ülkemizde cümle yöntemi uzun zaman aldığı için öğretmenler çoğunlukla kelime, hece ve harf aşamalarını kısa tutarak cümle yöntemini hızlandırıyorlardı.
 • Böylelikle cümle yönteminin hızlandırılmasıyla karma yöntem adıyla anılan bir yöntem oluştu.
 • 2005-2006 eğitim yılından itibarenSes Temelli Cümle Yöntemi’nin uygulanması benimsenmiştir.

Gerek dislekside, gerekse de okuma güçlüğü yaşayan bireylerde yukarıda bahsedilen tekniklerin uygun olanları uzaman eğiticilerimiz tarafından kişiye özel olarak uygulanmaktadır.

 


 

Dislekside Öğretmene Öneriler

Sağ beyinle öğrenenlerin sol beyinle öğrenenlerle aralarındaki öğrenme farklılıklarını anlamalarına yardımcı olun ( büyük resim ve somut imajlara karşılık sayılar, harfler, kelimeler gibi soyut kavramlar). Okulda başarı için kendi işlemleme yollarını, kendi lehlerine nasıl kullanabileceklerinin öğretileceğini anlarlar.

Disleksik öğrencilerin görsel, işitsel, ya da dokunsal öğrenme şekillerini keşfetmesini sağlamak ve bunların kullanımında öğrenciye destek olmak.

Disleksikler bütün düşünür; Bütün kelimeler, bütün bölüm ve hikâyeler, bütün dersler,  bütün kavramlar. Dolayısıyla kelimedeki harf ve sesleri tek tek bölerek vermek bu öğrencilerin bunları öğrenmesi için en iyi yol değildir.

Yetenek ve bilgilerin, bir ön özet ya da büyük resim olmaksızın, birkaç gün boyunca öğretilmesinin takip edilmesi ve kavranması disleksik öğrenciler için çok zor olabilir. Sabit hafızada birkaç günlük bilginin kaybolması bir disleksik öğrencinin “kısa süreli hafıza kaybı” olduğunu belirtmenin bir yoludur.

Bir örnek olarak genellikle birçok günler boyunca adım adım öretilen bölme işaretli uzun bölme işlemi gösterilebilir. Uzun bölme işleminin ne olduğu ya da neye yaradığı hakkında özet bir açıklama olmazsa uzun bölme probleminin çözümü için kullanılan adımlar son derece soyut olur. Ortalama bir öğrenciye bu adımları takip ederek doğru cevabı bulacağı öğretilir.

Uzun bölme işlemi ile ilgili daha uygun bir yaklaşım onun ne olduğunu anlatmakla başlamaktır. Çarpmanın guruplar halinde toplamak ve bölmenin guruplar halinde çıkarmakla ilgili olduğu anlatılarak başlamalıyız.

Daha sonra nesnelerle guruplar halinde çıkarma uygulamalıyız ve daha sonra bölme işaretini kullanmaya başlamalıyız. Bölme işlemi içinde yer alan her sayının konumu guruplar halinde çıkarma ile ilişkilendirilir ve böylece temsil ettiği her bir pozisyonu anlayabilirler.  Tam bir problem ve tüm basmakları gösterilir.

Bundan sonraki günler boyunca gerçek nesnelerle ve bölme işaretleriyle bölme işlemi alıştırmaları yapmalıyız. Bu model onların zihinlerinde çok daha canlıdır ve tam olarak anlarlar.

Bir dersi bir oturumda tamamlamaya çalışın. Onlar için tamamlanmamış bir ders tamamen kayıptır. Eğer bu mümkün değilse, yazılı bir özet verin, aynı gün içinde öğrencilerin sorularını yanıtlamak için fazladan zaman ayırın ya da dersi bir oturumda bitirmenin yollarını bulun ya da onlara önce başlangıcı ve sonu verin daha sonra ortayı doldurun.

Disleksik öğrenciler 6 yaşından itibaren tespit edilebilirler. Ortalamanın üzerindeki zekâlarının yanı sıra okul ödevlerini yapma mücadeleleri sınıfın diğer öğrencilerine göre dikkat çekicidir. Bu çocukların erken tespit edilmesi çok önemlidir. Eğer bunda geç kalınırsa ve onlara sol beyinle öğrenenler için başarılı olmuş metotlarla eğitim verilirse çok temel eksiklikleri olur, sınıfın gerisinde kalır ve yetişmekte güçlük yaşarlar.

Disleksiklerin ortalamanın üzerinde dâhice zekâya sahip oldukları çalışmalarda bildirilmiştir. Yetenekli çocukların disleksi problemlerinin olması nadir değildir. Bu durum sık sık onları tespit edilmesini güçleştirir ve bu çocuklar “tembel ve potansiyeline uygun yaşamayan” çocuklar olarak görülürler.

Bu öğrenciler bir gerçek ya da hükümden başlayarak düşünür ve akıl yürütürler ve bu hükmü doğruluğunu ya da yanlışlığını gösteren bölümleri daha sonra analiz ederler. Öğrendikleri ya da işlemden geçirdikleri her şeyde “ağaçlardan önce ormanı” görmeleri gerekir. Tıpkı belirlenmiş bir hükmün analizi konulu birçok makale gibi.

Her zaman sorularınızı ve ödevlerinizi bilinen bir hüküm ya da gerçek çevresinde düzenleyin. Disleksik öğrenciler somut bütünler halinde düşünürler, yani, bölümleri doldurmak için bir bütün ya da gerçekten geriye doğru çalışırlar. Yukarıdan aşağı işlemleme.

“Yukarıdan aşağı işlemleme: Yukarıdan aşağı işlemleme “büyük parça” işlemleme olarak da bilinir ve algılarımızı büyük kavram ya da fikirden başlayarak şekillendirdiğimizi (ya da dikkatimizi odakladığımızı)( bir nesnenin kavramı ya da fikri olabilir), daha sonra aşağı doğru, o kavram ya da fikrin ince detaylarını ele aldığımızı belirtir. Eğer siz yeni kavram ve fikirleri önce daha üst düzey yönleriyle öğrenip daha sonra ince detaylarını ele alıyorsanız o halde siz bir yukarıdan aşağıya işlemcisiniz.” AlleyDog.com dan alınmıştır.

Öğrencilere soyut ya da eksik talimatlar içeren açık uçlu sorular sormayın

Hangi doğrular paraleldir? ( soru belirgin değil)

Hangi doğrular birbirine paraleldir?( soru spesifik)

Öğrencinin imla, noktalama ve gramer hatalarını temel almayın. Ödevlerindeki hatalar onların yerine düzeltilmelidir. Onlarda, imla, noktalama ve gramer sağ beynin kolayca işlemden geçirebilmesi için çok soyut kavramlardır ve bunları somut imgeler olarak canlandıramazlar. Eğer bu hataların öğrenci ödevini teslim etmeden önce düzeltilmesi gerekiyorsa başka birisinin imla, noktalama ve gramer hatalarını düzeltmesine izin verin. Genellikle bunun için ebeveynler uygundur.

Yazım hatalarını değil fikirleri arayın. Fikirleri yazıya dökmek imla, gramer ve noktalama ile boğuşmaktan çok daha önemlidir. Yapabilecekleri bir konuda başarılı olamazlarsa kısa sürede depresyona girerler ve vazgeçerler. Fikirlerini kaydetmek için kayıt cihazları kullanmak çok faydalıdır.

Doğru gramer, noktalama ve imla biçimlerini kullanma yetenekleri bu kavramları anlama yeteneklerine ya da disleksili öğrencilere verilen eğitimin türüne bağlı olarak, yaşla beraber gelişebilir ya da gelişmeyebilir.

Birçok soru sorarlar ve bunların cevaplanmasını isterler. Bu cevaplar olmazsa sınıfta donakalabilirler ve okul görevlerinde ilerleyemeyebilirler. öğrencinin sorularını mümkün olduğunca sık cevaplayın fakat cevaplarınız kısa açık, ve spesifik olsun. Net olun. Öğrenci böyle yapmanızı istemedikçe cevaplarınızı tekrarlamayın. Sonra sadece öğrencinin sorduğu şeyi cevaplayın. Uzun açıklamalar, farklı yaklaşımlar, uzun tanımlar ya da soyut düşünceler somut bir cevap bekleyen bu öğrenciler için son derece zor ve yorucudur.

Öğrencilerinizi dikkatsizlik ya da tembellikle suçlamayın. Eğer hayale dalmış gibi görünüyorlarsa dinleyerek öğreniyor olabilirler ya da dersi daha fazla anlayamıyor ve durumla başa çıkmaya çalışıyor olabilirler. Aslında ne söylediğinizi anlamak için çok fazla gayret etmektedirler. Bazen de öğrenciler problemi çoktan çözmüş ve problemin farklı yönleri ya da çözümleri hakkında düşünüyor olabilirler. 

Uzun yazılı ödevler yerine bu görevleri tüm bu duyuları içeren projelere dönüştürün. Bu, büyük boy renkli kartonlara, gerçek nesneler, resimler, çizimler, fotoğraflar açıklayıcı kelimeler yapıştırılması ve sözel anlatımı içerebilir. Disleksik öğrenciler en iyi görme, dinleme, tartışma ve ellerin kullanıldığı projelerle öğrenirler.

Beyaz kâğıt üzerinde siyah yazıyı okumakla ilgili sorunlarla başa çıkmak için daha önce belirlendiği gibi disleksik öğrencilerin en beğendikleri rengi kullanmasını sağlayın. Bunun en iyi yolu basılı metinler üzerinde renkli plastik kaplamalar kullanmak, bilgisayarlarına arka plan olarak yerleştirmek ve diğer okul malzemeleri ve ödevleri için renkli kağıt kullanmaktır. Çoğu zaman sadece çalıştıkları kâğıdın rengini değiştirerek ya da kitap sayfalarının üzerinde renkli şeffaf asetatlar kullanılarak öğrencilerin okuma hızı ve anlamalarında büyük değişimler elde edilmiştir. ( Skotopik hassasiyet sendromuna bakınız)

Bu öğrencileri çeşitli alanlarda sanatsal yetenekler, projeler için araştırma konuları gibi kendi doğal sağ beyin özelliklerini ve yeteneklerini geliştirmeye ve kullanamaya teşvik edin. Bazıları aritmetik ve matematikte çok yetenekli ve başarılı iken bazıları çok zorluk yaşayabilir. Birçok disleksik bireyin iyi liderlik özellikleri, problem çözme yetenekleri, muhteşem hayal güçleri ve müthiş hikâye anlatma yetenekleri vardır. Birçoğunun doğal mekanik yetenekleri vardır, iyi sporculardır, fotoğrafik hafızaya sahiplerdir ve güçlü mantıksal hassasiyet gösterirler. Doğal yetenekleri, ilgi alanları ve hobilerinin belirlenmesi için değerlendirilebilirler.

Öğrencilere tek tek parçaları nasıl sıraya koyacaklarını öğretin. Katı malzemeler ve harflerin kelimeler içindeki gibi görsel işlemler kullanılarak sağ beyinli öğrencilere sıralama yetenekleri öğretilmelidir.  Bu öğrencilere parçaları ve parçaların “büyük resim” içindeki yerlerini nasıl bulacaklarını öğretmek için zihin haritaları kullanılabilir.

Örneğin: Yılın mevsimleri bu mevsimlerde havanın nasıl olduğunu, özel günleri ve okul ve yaz aktiviteleri gibi günlük faaliyetleri gösteren resimlerle birlikte büyük karton levhalara büyük basit harflerle yazılabilir. Bu zihin haritası kavramı daha da geliştirilerek yılın ayları mevsimlere paylaştırılarak yazılabilir. Bu tür bir görsel malzeme disleksik öğrencilerin “yılın mevsimlerinin” ne olduğunu anlamalarına, bunların hangi sıra ile geldiklerini ve nasıl yazıldıklarını öğrenmelerine yardımcı olur.  Bizim değerlendirdiğimiz genç disleksik öğrencilerin birçoğunun sıraları bir tarafa, yılın mevsimleri ve aylarını hala bilmemektedir.

Zihin haritaları tüm konular için kullanılmalıdır. Disleksik öğrenciler zihin haritaları ve grafiklerle sunulduğu zaman birçok kavramı daha iyi anlarlar. “Inspirations” bilgisayar programı, bunun için idealdir. “inspirations” programı ile oluşturulan bir zihin haritası örneği aşağıda gösterilmiştir:

Tahtadan not yazmak çok zor olabilir bu sebeple disleksik bir çocuğu ön sırada oturtmak ya da önceden ders notu vermek ona çok yardımcı olacaktır.

Birçok disleksikin önce başlangıcı, sonra sonucu ve daha sonra konunun ortasındaki öyküleri okuması gerekir ve en iyi kitabın bir filmi ile takip edilebilir. Hikâyenin başlangıcından sonra sonunun verilmesi disleksike “büyük resmi” gösterir ve hikâyeyi daha iyi anlarlar. Bazı disleksikler bu yaklaşımdan hoşlanmazlar ve başlangıç, orta ve son sıralamasını tercih ederler.

Aritmetik, matematik, zaman kavramı, para, saatin kolları ve ölçümler disleksikler için son derece soyut ve zor fikirlerdir, fakat bunları açıklamak için somut imajlar ve fiziksel gösterimler kullanılırsa çabucak anlarlar.

Parmaklarıyla saymaları ya da abaküs gibi başka araçlardan yararlanmaları engellenmemelidir. Disleksik öğrencilerin aritmetiği ya da matematik problemlerini bunlardan yararlanmadan çözmeleri hiçbir zaman mümkün olmayabilir.  Bu öğrenciler yazılmış bir problemin matematik denklemlerinin ayrıntılarını çözmeye çalışmak yerine bir kelime problemini çözme konusunda daha başarılı olabilirler.

Her zaman günün programını bilmek isterler ve bir değişiklik olursa hemen gösterirler.

Onlar bir konuda takıntılı hale gelebilirler, öyleyse eğer bu okul faaliyetlerinden birinde kullanılabilirse onların yeni yetenekler kazanmalarında yardımcı olabilir. Değerlendirdiğimiz çocuklar arasında volkanları seven bir öğrenci vardı. Magma, manto, patlama gibi zor kelimeleri doğru yazabiliyor ve bunlar hakkında her şeyi anlatabiliyordu, fakat basit kelimeleri doğru yazamıyordu.

DEHB davranışları sergileyen bazı disleksik çocuklar muhtemelen hayal kırıklığı, şaşkınlık ve korku yaşıyordur. Umutsuzca sınıfta neler olup bittiğini anlamak isteseler de anlamazlar ve arkadaşları tarafından küçük düşürülürler. Yerlerinde duramamaları be odaklanamamalarının nedeni kızgınlık olabilir. Birden çok anne çocuklarında intihar eğilimi olduğunu belirtti ve bunlar üçüncü sınıf kadar gençlerdi. Biz çocuklarda DEHB olmadığını söylemiyoruz, biz, tıbbi testlerin, çocukların okul geçmişi ve duygusal durumlarının diğer faktörler açısından incelenmesi ile birlikte yapılması gerektiğini söylüyoruz.

Ve sınıfta kıpır kıpır ve konuşkan olmaya gelince; disleksik çocuklar dünyayı duyuları aracılığıyla deneyimlemeye son derece bağlı olma eğilimindedirler ve sakince okul faaliyetlerine odaklanmak onlara göre değildir. Onlar her şeyi hissetmek, görmek, dokunmak, koklamak ve işitmek isterler. Hayatı şimdiki zamanda yaşarlar- geçmiş ve gelecek sol beyine aittir.

Eğer hareketleri ve duyu deneyimlerini sürekli sınıfla bütünleştirebilirseniz çok istekli öğrenciler olurlar. Uzun süreler boyunca oturmak, dinlemek ve yazmak onlar için neredeyse imkânsızdır. Birçok okulda sakız çiğnemek, sıkma topları, kurşun kalem yerine plastik pipetler, sık sık ayağa kalmak ve hareket etmek gibi metotlar kullanmaya başlamıştır.

Eğer bir disleksik sınıf palyaçonuz varsa ona günün geri kalanında sınıfını rahatsız etmemeyi kabul ederse 5 dakika stand-up komedi yapmasına izin vermeyi deneyin. Bu fikir benim 4. Sınıftaki disleksik oğlum için çözüm oldu. Birkaç yıl sonra öğretmeniyle karşılaştım ve sınıf palyaçoları için hala o metodu kullandığını söyledi. Disleksikler genellikle zihinsel ve sözel olarak çok hızlıdırlar ve dikkati öğrenme problemlerinden uzaklaştırmak için ve sınıf arkadaşlarının olumsuz dikkatini saptırmak için mizahı kullanırlar (birkaç isim Jim Carrey, Robin Williams, Jay Leno, Whoopi Goldberg).

Disleksik kişiler her konuda bir mantıklı bir açıklama bekleyecektir. Belli bir davranışı azaltmak ya da onlardan bir talebiniz olacaksa, genellikle mantıklı bir açıklama ya da çözüm iyi yanıt verir.

Eğer dondurma gibi keyifli bir şeyi işimdi istiyorsa fakat siz bir süre beklemesini istiyorsanız ona planınızı anlatın. Genellikle gecikmeyi anlayabilir ve kabul edebilirler. Fakat günlük faaliyetlerde değişiklik yaparsanız muhtemelen güçlü itirazlarla karşılaşırsınız.

Başka bir konu onların istedikleri ama onlar için iyi olmadığını düşündüğünüz bir şeyi engellemektir.  Seksenlerde benim üç disleksik çocuğum büyürken popüler olmaya başlayan Nintendo oyuncaklarından hoşlanmadığıma karar verdim. Çocuklarıma bunların dışarıda oynamanın yerini tutabilecek sağlıklı şeyler olmadığını söyledim. Eğer onları tamamen engelleseydim bana karşı geleceklerini biliyordum bu yüzden adil bir çözüm buldum. Eğer gittikleri bir arkadaşlarının evinde nintendo ya da arcade oyunları varsa oynayabileceklerini söyledim. Fakat eve almayacaktım. Bu seçeneği kabul ettiler. Bu konuda kavga etmedik.

Daha büyük disleksili öğrencilerin genellikle okulda yapmak zorunda oldukları görevleri ile ilgili sorunları vardır. Onlar tekrarlayan alıştırmaların ya da bir matematik problemi veya basamakları yazma gibi adımları izleme duygusunu görmezler.

Çalıştığımız çocuklar arasında ödevlerini göstermeye direnç gösterdiği için başarısız olan 15 yaşında bir çocuk var. Cevapları kafasında görüyordu ve cevabı bulmak için adım adım yazması gerektiğini düşünmüyordu. Ona bu adımları yazmasının öğretmenin onun cevabı tahmin etmediğini gerçekten bulduğunu anlaması için gerekli olduğunu anlattık. Ayrıca eğer o yanlış yaparsa ödevi, öğretmenin yanlışın nerede olduğunu görmesini sağlayacaktı.

Bu aynı zamanda ona istediği şeyler olan geçer notları, diploma ve hayatında yapmak istediği şeylere devam etme yeteneği elde etmesine yardımcı olacaktır.

Bu açıklamalardan sonra genç adam daha uzlaşmacı oldu. Biz bu konuşmayı bizim eski disleksik öğrencilerin çoğu ile yaparız ve onların uymak için bir kere nedenleri olursa, uyarlar.   Bu öğrenciler bir sebep olmadıkça yönlenmeyi kabul etmeyi sevmezler.

Bu yüzden bazı şeylerin yapılması ya da yapılmaması için pazarlıklar ya da açıklamalar oluşturun.

Bir çok disleksik zamanında gelme ve randevularına yetişmekte güçlük yaşar. Şimdiki zamanda yaşarlar ve bir programı kolayca anlayamazlar. Okul çalışmaları için bir program hazırlamak için onların aileleri ile işbirliği yapın. Evlerinde ödev tarihlerini yazdıkları bir pano olabilir ve aileleri bunları hatırlamalarına yardımcı olabilir.

Renklere çok iyi yanıt verirler. Onlara renklerle yapılmış bir program verin. Kırmızı “yarın teslim edilecek”, mavi “hafta sonuna verilecek” anlamına gelebilir. Bu evdeki panolarına yazılabilir. Ödevlerini tarihlerine göre akıllarında tutabilmeleri için bu renkler takvimde günlük olarak güncellenebilir.

Yelpazenin diğer tarafında programlar hakkında saplantı disleksikler vardır. Bu tipik bir bulgudur ortada bir şey değildir. Bazen takıntılı bir şekilde zamana uyabilirler ya da hiçbir zaman uyamazlar. Biz disleksik öğrencilerle programlar üzerinde çalışmanın onların bir ömür boyu beceriler oluşturmalarına yardımcı olabileceğini bulduk.

Bu öğrenciler gerçeklik merkezlidirler çünkü onlar görebildikleri, dokunabildikleri, işitebildikleri, koklayabildikleri ve tadabildikleri bütün somut imgelerle düşünürler.  Tüm soyut malzemeler onların görebildikleri, hissedebildikleri, dokunabildikleri, işitebildikleri ya da koklayabildikleri şeylerle ilişkili olmalıdır.

Anne-babalar bize disleksili çocuklarının öğretmenlerinin çoklu-duyusal öğretim metotları, hareket ve projelere odaklandıkları zamanların genellikle çocuğun en başarılı ve mutlu yılları olduğunu söylediler.

Disleksikler kelimeleri kopyalamayı ve ezberlemeyi öğrenirken kelimenin bütün bir görüntüsü ya da kelime ile ilgili bir görüntü ya da resim olmazsa harfler ve ses birimleriyle ilgili büyük problem yaşarlar. Disleksiklerin çoğu harflerin tek tek ne olduklarını anlamakta zorlanırlar. K-E-D-İ harfleri kendilerinin hiçbir görüntüsü sağlamayan harflerdir fakat kedi kelimesi bir kedi görüntüsünü canlandırır.

C – A – T kendi üzerinde hiçbir Görüntüyü getirmek ama kelime “kedi” bir kedinin görüntüsünü getirir üç seslerdir. Bir örnek “bir sandalyenin arkasını” göstermelerini istemek olabilir. Onlar sandalyenin arkalarını yasladıkları arkasını mı yoksa sandalyenin arkasındaki  “arka” mı demek istediğinizi merak edecektir. Onlar için bu sorun, bir sınıfta gün boyunca aldıkları birçok talimatlar ile oluşur.

Onlara fikirlere odaklanmaları ve büyük çalışmaları organize etmeleri için yardımcı olmaya çalışın. Yazma işlemleri ve not alma, not tutma, özetleme, kümeleme ya da zihin haritası bilgileri, resimler, grafikler ve çizimler kullanma ve kompozisyon çalışmaları için özle eğitime ihtiyaçları olduğunu bilin.

Yaratıcı, sezgisel, duygusal düşünme yeteneklerini ve “büyük resim” tanıyın ve sınıf çalışması içine dâhil edin.

Yüksek sesle okuma, sözlü tartışma ve yazılı talimatları takip edemedikleri zaman alay edilme korkularına sempatik yaklaşın. Yüksek sesle okumalarına yardım etmenin bir yolu onlara evde okumaları için bir alıştırma vererek daha sonra rahat olduğunda sınıfta yüksek sesle okumalarını istemektir.

Onlar sözlü tartışmalar ve grup projelerinde çok başarılı olabilirler.

Onlar öz saygılarını kaybetmemişlerse iyi bir organizatör olabilirler ve liderlik becerilerinde çok başarılı olabilirler.

Dislkesiklerin sınıfta dizüstü bilgisayarları kullanmalarına izin verilmeli ve teşvik edilmelidir. Yazdırma veya yazmak disleksili bir öğrenci için genellikle ıstırap vericidir.  Onlarda genellikle bir dereceye kadar disgrafi vardır ve bu yüzden yazmak onların anlama, tahtadan notlar yazmak ve bir alıştırmayı zamanında bitirmek yeteneklerini etkileyebilir. .

Diğer bir seçenek çocuğunun kelime veya cevaplarını yazan yardımcı bir personel olması.

Dİsleksik öğrencilerin bilgisyaar programları gibi yardımcı teknolojiler kullanmasına izin verilmelidir.

Disleksik öğrencilere sınıf çalışmaları ve testleri tamamlamak veya sözlü olarak yapmak için daha fazla zaman verilmelidir. Okul ödevlerini tamamlamanın amacı onlar konuyu anladıklarından emin olmaktır ve cevapları yazmak zorunda olmaları onların konuyla ilgili bilgilerini iletme yeteneklerini etkileyebilir. Eğer çok düzenli konuşmacılarsa, yazılı biçimler düşüncelerini ve cevaplarını belirtmelerini imkânsız hale getirebilir. Kayıt makineleri de fikirlerini almak için yardımcı olabilir ve cevaplar kaydedilir ve daha sonra elle yazılabilir.

Bir çocuk uygunsuz öğretim yöntemleri nedeniyle ve aşağılanmış ve umutsuz, sinirli hale geldiği için okulda öğrenemezse Disleksi bir öğrenme farklılığından bir öğrenme engelliliğine dönüşebilir. Bir çocuk özgüvenini kaybettiğinde ve “aptal” olduğunu inanmaya başladığında “kendi kendini sınırlayan inançlar” ile dolar. Onlar kapanırlar ve okulda birçok yeni becerileri artık normal bir şekilde ve zamanında öğrenemezler

 


 

Özel öğrenme güçlüğü olan çocukların ailelere öneriler

1.  Kabüllenme süreci ne kadar erken başlarsa tedavi planlaması o kadar güzel ilerler

2. Öğrenme güçlüğünün beyindeki yapısal, işlevsel bir sorundan kaynaklandığını unutmayıp başarısızlıktan dolayı çocuğu suçlamayın.

2. Eğitimde kazandığı becerileri evde evde önce doğal yöntemlerle sonra yapılandırılmış ortamlarda pekiştirin.

3. Bu çocukların bir şeyi yaparak ve yaşayarak çok daha iyi öğrendiğini hatırlayalım.

4. Çocuğunuzun güçlüğü hakkında okulu ve öğretmenlerini ile işbirliği içinde olun

5. Özel öğrenme güçlüğünün eğitim yoluyla tedavisinin uzmanlık gerektirdiğini unutmayın.

6. Yapacağı işler konusunda çocuğunuzu motive edin

7 Eğitimi tüm alanlarda güçlük düzeyi ilkesine göre basit işlerden başlayarak onun zoru başarmada istekli olmasını sağlayabilirsiniz.

8. Çocuğunuzun yerine ödev yapmayın ama gerekli durumlarda ona yardımcı olun

9. Gölge öğretmen ile çocuğunuza yardımcı olabilecek lise mezunu ya da üniversite öğrencisi abla/ ağabeyden günlük ödevler için destek alabilirsiniz.

10. Okuma saatleri planlayıp, başlangıçta 10 dakikalık oturumlar ardından sevdiği etkinlik süreç içerisinde okuma sürelerini arttırın.

11. Yüksek sesle okumasını isteyerek hatalarını ve okumasını dinlemesini sağlayın

12. Kurallar konusunda kararlı ve tutarlı olun. Çocuğun öğrenme güçlüğünün olması onun kuralları öğrenemeyeceği anlamına gelmez.

13. Eğitsel tedavi, uzun zaman sonra sonuçlarını alabileceğiniz bir tedavidir.
Bu nedenle sabırlı olun. Tedavi süresince halen yapamadığı şeylere odaklanmak yerine yapabildiklerini görmeye çalışın ve çocuğunuzla bunları paylaşın.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir