Dispraksi amaca yönelik hareketlerin yapılmasını etkileyen bir bozukluktur. Dispraksinin yol açtığı güçlükler amaca yönelik olan hareketi yaparken planlamada programlamada ve tamamlamada yaşanan problemlerle ilgilidir.

Dispraksinin motor koordinasyon gelişimindeki güçlük nedeniyle okul konularını öğrenmeyi ve günlük yaşam aktivitelerini önemli derecede etkiler. Disleksi ve ÖÖG gibi, dispraksinin belirtileri de yaşa ve gelişime bağlı olarak değişebilmektedir.

Küçük çocuklar sakarlık görülebilir ve motor gelişiminin temel aşamalarında; Örnek yürüme, emekleme, oturma, bağcık bağlama, gömleği ilikleme becerilerini yapmada gecikme göstermektedirler. Büyük çocuklar ise aktiviteleri gerçekleştirmede, yapbozlarda, top oynamada, el yazısı yazmada ve büyük harflerle yazı yazmada zorlanabilirler. Motor güçlükler disleksi olan her çocukta görülmez.